Робоча група

Грушко Олександр Володимирович
професор, доктор технічних наук, професор кафедри опору матеріалів та прикладної механіки, директор інституту магістратури, аспірантури та докторантури, відповідальна особа проекту BIOART від ВНТУ.
Експерт з механічного випробування матеріалів з різною реологією; дослідження механічних властивостей матеріалів; моделювання поведінки фізичних тіл під навантаженням (наприклад, ендопротези); оптимізації форми, розрахунки міцності, розрахунки жорсткості та стійкості; розрахунки FEM
Детальна інформація
Злепко Сергій Макарович
професор, доктор технічних наук, завідувач кафедрою біомедичної інженерії ВНТУ
Наукові напрямки і сфери наукових інтересів:
- Комп‘ютерні системи оцінки функціонального стану операторів.
- Апаратні та програмні засоби біотехнічних та медичних систем.
- Системи та технології психофізіологічного тестування і відбору персоналу.
Детальна інформація
Профіль Scopus
Павлов Сергій Володимирович
професор, доктор технічних наук, проректор з наукової роботи ВНТУ
Наукові напрямки і сфери наукових інтересів:
– біомедичні інформаційні оптико-електронні та лазерні технології.
- інтелектуальні біомедичні оптико-електронні око-процессорні системи діагностики основних гемодинамічних показників серцево-судинної системи.
Профіль Scopus
Огородніков Віталій Антонович
професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри опору матеріалів та прикладної механіки
Експерт у теорії руйнування суцільних, пористих та композиційних матеріалів при великих пластичних деформаціях і застосуванню її для розв`язку задач технологічної механіки
Детальна інформація
Козлов Леонід Геннадійович
професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри технології та автоматизації машинобудування
Експерт з розробки та досліджень мехатронних гідросистем мобільних робочих машин; вдосконалення системи керування гідропривода з LS-регулюванням; розробки систем гідроприводів маніпуляторів з адаптивними регуляторами на основі нейромереж для мобільних робочих машин
Детальна інформація
Бурєнніков Юрій Анатолійович
професор, кандидат технічних наук, декан факультету машинобудування та транспорту, заслужений працівник освіти України, дійсний член Транспортної академії України
Експерт у підвищенні ефективності регульованих гідромеханізмів технологічних машин; розвитку нових навчальних технологій підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів та перепідготовки інженерно-технічних працівників. Під його керівництвом створений міжнародний навчальний центр «ВНТУ-Фесто», де впроваджено сучасні німецькі навчальні технології
Детальна інформація
Тимчик Сергій Васильович
доцент, кандидат технічних наук, доцент каф. БМІ, заступник декана ФІРЕН з наукової роботи та міжнародного співробітництва
Наукові напрямки і сфери наукових інтересів:
- Системи та засоби оцінки функціонального стану.
- Системи та технології психофізіологічного тестування і відбору персоналу
- Інформаційні технології моніторингу та підтримки прийняття рішень для визначення стану здоров’я.
Детальна інформація
Профіль Scopus
Штофель Дмитро Хуанович
доцент, кандидат технічних наук, доцент каф. БМІ, експерт МОНУ в галузі оцінювання наукових проектів
Наукові напрямки і сфери наукових інтересів:
- Апаратні та програмні засоби біотехнічних та медичних систем.
- Технології та обладнання для якісного медичного обслуговування, профілактики, лікування, фармацевтики.
Детальна інформація
Профіль Scopus
Коваль Леонід Григорович
доцент, кандидат технічних наук, доцент каф. БМІ ВНТУ
Наукові напрямки і сфери наукових інтересів:
- Системи та технології психофізіологічного тестування і відбору персоналу.
- Розробка, модернізація та обслуговування безпілотних літальних апаратів.
- Енергозберігаючі технології.
Детальна інформація
Профіль Scopus
Петров Олександр Васильович
кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій та автоматизації машинобудування, заступник декана факультету машинобудування та транспорту з навчально-методичної роботи
Експерт у галузі гідроприводів чутливих до навантаження на базі мультирежимного гідророзподільника; розробці та дослідженнях пропорційних систем керування енергоощадними гідроприводами мобільних робочих машин; комп’ютерне проектування технологічного оснащення; САПР технологічної підготовки машинобудівного виробництва.
Детальна інформація
Віштак Інна Вікторівна
кандидат технічних наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, заступник завідувача кафедри з наукової роботи, Вчений секретар факультету машинобудування та транспорту
Експерт з мехатроніки, теоретичної біомеханіки, безпеки життєдіяльності та охорони праці
Детальна інформація