Перспективи росту та розвитку

Кафедра БМІ забезпечує можливість розвитку студентів, всіляко підтримуючи та стимуюючи їх. Навчальний процес тісно пов'язаний з практичною та самостійною роботою. Співробіники кафедри створюють комфортні умови для набуття знань та подальшої професійної кар'єри.

Фундаментальні знання та професіоналізм

Студенти грунтовно вивчають комплекс різноманітних дисциплін, що дозвляє їм визначитись з напрямком, в якому вони планують в подальшому працювати. Підготовку здійснюють фахівці свої справи, які допомагають отримати сучасні та акутальні знання.

Навички роботи в перспективній галузі техніки

Медичні технології - це одна із найбільш динамічних і перспективних галузей, що розвиваються в усьому світі, попит на фахівців в якій лише постійно зростає. Вдосконалення технічного оснащення та комп'ютеризація вимагають сучасних та молодих спеціалістів.

Наші студенти здобувають

ті знання, які знадобляться їм в майбутній професійній діяльності як технічних фахівців в медичних установах, експертів з технічних питань, менеджерів продажу медичної апаратури, розробників програмного забезпечення дял медичних установ.

Природничі науки

Студенти вивчають цикл біологічних наук - анатомію і фізіологію людини, біохімію, біомеханіку, біологічні та фізіологічні системи керування. Навички роботи з медичною апаратурою вимагає знання принципів функціонування біологічних об'єктів.

Медичні інформаційні системи

Глобальна компьютеризація медицини приводить до необхідності наявності навичок володіння різноманіними комп'ютерними технологіями, а також розуміння принципів фукнціонування, проектування та розроблення таких систем.

Інтелектуальна біомедична апаратура

Високотехнологічні біомедичні комплекси для діагностики, терапії та досліджень. Студенти здобувають знання основ радіоелектроніки, принципів побудови та функціонування медичної техніки, її взаємодію з біологічними об'єктами.

Системи протезування

Інтелектуальні протези та імпланти, роботизовані біомеханічні системи, що відновлюють втачені функції органів та покращують комфортність життя людей з інвалідністю та фізіологічними вадами.

Основи радіоелектронної техніки

Будь-яка сучасна медична апарутра складається з радіоелектронних блоків і компонент, коректне функціонування яких має вирішальне значення для здоров'я і життя пацієнтів.

Біомедичні сигнали та зображення

Студенти повинні знати і розуміти принципи формування та основні характеристики різноманітних біосигналів та біозображень людини, а також володіти навичками їх фільтрації, обробки та аналізу.

Чи хочете Ви здобути якісну, перспективну освіту?

Приєднуйтесь!