Дисципліни, що вивчаються на кафедрі

На даній сторінці можна ознайомитися з програмами дисциплін.

Назва

Шифр

Курс

НПД

РНПД

Бакалаврат

Інформатика

163

1

Анатомія і фізіологія людини

163

1

Вступ до фаху

163

1

Біофізика

163

2

Біохімія

163

2

Електроніка Ч.1. Основи теорії кіл та сигналів

163

2

Електроніка Ч.2. Електронні прилади

163

2

Електроніка Ч.3. Аналогова схемотехніка

163

2

Основи теорії біотехнічних систем

163

2

Системний аналіз і прийняття рішень в медицині

163

2

Спецкурс. Математичне моделювання в біології та медицині

163

2

Біологія людини та фізіологічні системи керування

6.050902

3

Комп'ютерна графіка та елементи конструкцій РЕА

6.050902

3

Мікропроцесори в РЕА

6.050902

3

Основи біофізики та біомеханіки людини

6.050902

3

Фізико-теоретичні основи конструювання

6.050902

3

Анатомія та фізіологія людини

6.051402

3

Біомедичні прилади, апарати і комплекси. Ч1. Лабораторна аналітична техніка

6.051402

3

Біомедична механіка

6.051402

3

Вимірювальні перетворювачі та датчики для медико-технічних систем

6.051402

3

Електроніка Ч4. Цифрова схемотехніка

6.051402

3

Електроніка Ч5. Мікропроцесорна техніка

6.051402

3

Методи та засоби обробки біомедичних сигналів, даних та зображень

6.051402

3

Методи функціональної діагностики

6.051402

3

Нанотехнології в біології та медицині

6.051402

3

Основи наукових досліджень

6.051402

3

Медичні мікрокомпютерні системи

6.050902

4

Основи побудови та застосування БТМАС

6.050902

4

Основи системи автоматизованого проектування РЕА

6.050902

4

Технологія та виробництво РЕА

6.050902

4

Магістратура

Біотехнічні системи медичного призначення

163

1

Компютерні технології в медицині

163

1

Компютерне та медико-технічне забезпечення БТМАС

163

1

Медична апаратура спеціального призначення

163

1

Методи моделювання в БТМАС

163

1

Методологія і організація наукових досліджень

163

1

Обробка біомедичних зображень та реконструкція об'єктів

163

1

Проблемно-орієнтоване програмування в БТМАС

163

1

Сучасні інформаційні технології в галузі

163

1

Технологія ремонту та обслуговування БТМАС

163

1

Аспірантура

Інтелектуальні біомедичні інформаційні системи і технології

163

1

Вимірювальне та мікропроцесорне забезпечення біомедичних експериментів

163

1

Медичні та біотехнічні системи, апаратура і технології діагностики, лікування та відновлення

163

2

Методи і засоби діагностики, ремонту, обслуговування та метрологічного забезпечення біомедичної апаратури

163

2

Реабілітаційна інженерія

163

2

Трансфер технологій та комерціалізація інтелектуальних продуктів

163

2