Методична робота кафедри

Кафедра біомедичної інженерії активно публікує навчально-методичні праці - посібники, лабораторні практикуми медичні вказівки, , що використовуються для підготовки фахівців з даної спеціальності. За останні роки були опубліковані такі роботи:
1. Сучасні інформаційні технології в науці та освіті : навчальний посібник / С.М. Злепко, С.В. Тимчик, І.В. Федосова, С.В. Московко, О.Ю. Азархов, К.С. Навроцька. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 146 с.
2. Лазерні медичні технології : навчальний посібник / З. Ю. Готра, С. В. Павлов, З. М. Микитюк, С. М. Злепко, О. Є Сушинський, Д. В. Вовкотруб, І. Й. Хаїмзон, М. В. Вісьтак, В. В. Холін. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 158 с. – ISBN 978-617-7237-32-6.
3. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності «Біомедична інженерія» всіх форм навчання / Уклад. С. М. Злепко, С. В. Тимчик, Л. Г. Коваль, Д. Х. Штофель, С. В. Костішин, В. О. Гомолінський. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 50 c.
4. Штофель Д. Х. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи анатомії та фізіології людини» для студентів напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» / Уклад. Д. Х. Штофель, С.В. Костішин, А.П. Моторний. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 50 c.
5. Злепко С. М. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» / Уклад. С. М. Злепко, Д. Х. Штофель, С.В. Тимчик. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 34 c.
6. Лазерні медичні технології / З. Ю, Готра, С. В. Павлов, З. М. Микитюк, С. М. Злепко, О. Є. Сушинський, І. Й. Хаїмзон, М. В. Вісьтак, В. В. Холін ; за ред. С. В. Павлова, З. Ю. Готри. – Вінниця : ВНТУ, 2015.
та багато інших праць.

Методичні праці БМІ

Вся навчальна література, яку публікують співробітники кафедри також доступна студентам і в електронному вигляді.