Наукова робота кафедри

На кафедрі значну увагу приділяють науковій роботі, а саме публікації монографій, виданні статей, прийманні участі в конфереціях, з'їздах та симпозіумах. Підготовку студентів здійснюють 2 доктори наук та 4 кандидати наук. Щороку співробітниками кафедри публікуються десятки статей у фахових наукових виданнях України та потужних наукових журналах за кордоном, а також тези та матеріали конференцій різних рівнів. За останні роки було провдено 14 засідань наукових семінарів попереднього захисту докторських та кандидатських дисетраційних робіт аспірантів та здобувачів.
Всі співробітники кафедри є її випускниками, що захистили дисертаційні роботи в стінах рідного університету: Коваль Л.Г.(2007), Тимчик С.В.(2010), Штофель Д.Х. (2011), Костішин С.В.(2013), Московко М.В.(2015).
Загалом науковцями кафедри опубліковано 16 монографій та понад 150 статей у фахових виданнях, отримано більше 30 патентів України та свідоцтв про реєстрацію авторського права на комп'ютерні програми.

Співробітники кафедри приймають участь в роботі Навчально-наукового центру розробки радіотехнічних комплексів, систем та приладів "Небесна долина", що був стоврений на базі Факультету інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем, виконуючи завдання військово-промислового комплексу України.

Пріорітетні напрямки наукової роботи на кафедрі це:
1. Інформаційні технології відбору персоналу на основі їх психофізіологічного дослідження.
2. Медичні діагностичні апаратно-програмні засоби.
3. Медичні інформаційні системи підтримки прийняття рішень лікарем.

Серед останніх монографій можна навести наступні:
1. Фотодинамічна терапія з вибірковим лазерним сканувальним опроміненням поверхневих новоутворень: монографія / О.М. Чепурна, І.О. Штонь, С.В. Павлов та ін. за заг. редакцією С.В. Павлов. – Вінниця : ВНТУ, 2018. - № 6. – 180 с. – ISВN 978-966-641-713-1.
2. Системи та пристрої відображення інформації / С.В. Павлов, Г.Д. Дорощенков, З.Ю. Готра та ін. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 216 с. – ISBN 978-966-641-720-9.
1. Информатизация процессов реабилитационно-восстановительного лечения постинсультных больных / А. Ю. Азархов, О. . Минцер, С. М. Злепко, С. В. Тимчик, И. В. Федосова. – Мариуполь: ПГТУ, 2016. – 336 с. - – ISBN 978-966-604-186-2.
2. Методи і засоби для визначення функціонального стану спортсменів-багатоборців / С. М. Злепко, М. В. Московко, С. В. Тимчик, С. В. Костішин. – Вінниця: ПП «ТД Едельвейс і К», 2017. – 176 с. – ISBN 978-617-7237-31-9.
3. Методы и средства для оценки состояния здоровья молодежи: монография / С. В. Павлов, С. В. Тымчик, С. В. Костишин, Е. Л. Лаугс, М. В. Бачинский, К. С. Навроцкая. – Винница: ЧП «ТД «Эдельвейс и К», 2017. – 184 с. – ISBN 978-617-7237-30-2.
4. Information Technology in Medical Diagnostics / Editors: Waldemar Wojcik and Andrzej Smolarz. – London : Taylor & Francis Group, 2017. – 209 p. – ISBN 978-1-138-29929-0. (Павлов, Злепко, Тимчик)